Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:France location map-Regions and departements-2016.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 2,000 × 1,922 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:551 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Français : Carte administrative vierge de la France destinée à la géolocalisation, avec régions et départements distingués. Échelle approximative : 1:3 000 000
English: Blank administrative map of France for geo-location purpose, with regions and departements distinguished. Approximate scale : 1:3,000,000

Projection équirectangulaire, données WGS84

  • Méridien central: 002° 06' E
  • Parallèle à la bonne échelle: 46° 15' N

Limites géographiques de la carte :

  • Ouest : 005° 48' W
  • Est : 10° E
  • Nord : 51° 30' N
  • Sud : 41° N
日期
Chhut-chhù 此檔案起源於以下檔案或由以下檔案加以編輯而成: France location map-Regions and departements-2015.svg
Chok-chiá Superbenjamin
其他版本
SVG 開發

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 4.0 國際授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài 4) 13:462017-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài 4) 13:46版本的細圖2,000 × 1,922(551 KB)StingNo borders over the Lake of Constance
2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 09:112016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 09:11版本的細圖2,000 × 1,922(546 KB)SuperbenjaminUser created page with UploadWizard

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料