Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Friesland position.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 200 × 236 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:157 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng

Location of the province of Fryslân (Frisia) in the Netherlands.

日期
Chhut-chhù Own work, based on freely available GIS data
Chok-chiá User:Mtcv
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Data: attribution required; my work: PD

其他版本

I attempted to make an svg version of Image:Friesland-Position.png (with less simplified boundaries)

Clickable version

Friesland position.svgSouth HollandNorth HollandFrieslandGroningenDrentheFlevolandOverijsselGelderlandUtrechtLimburgNorth BrabantZeeland
About this image

Siū-khoân

© 此檔案的版權所有人,Centraal Bureau voor de Statistiek,在註明所有人姓名的前提下,允許任何人使用本檔案於任何用途。包含再散佈、衍生作品、商業用途及其他用途。
Biĕu-sê miàng-sáng: Centraal Bureau voor de Statistiek

OTRS Wikimedia

本作品為自由授權,可以讓任何人以任何目的使用本作品。如果您希望使用本內容,只要遵循本頁面所提到的任何著作權要求即可,而不需要請求許可。

維基媒體收到了一封電子郵件,確認著作權持有者已根據本頁面上所述的條款釋出。此郵件由一位OTRS志工審查並儲存在我們的許可檔案中,獲得授權的志工可以此工單#2007041210008226查看該郵件。

如果您對於該存檔郵件有疑問,請使用OTRS公告板


工單連結: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2007041210008226

This image is (in part or entirely) based on geographical data from Statistics Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek). Digital geometry files in ESRI format can be downloaded from their website [1].

In particular, boundary data of statistical districts is based on either the Wijk- en buurtkaart 2005, or the Wijk- en buurtkaart 2003 ("CBS/TOPgrenzen"). Data on localities (bevolkingskernen) are from the publication Bevolkingskernen in Nederland 2001.

Conditions of use (in Dutch):

  • Bij visualisering van gegevens met behulp van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2005 dient te worden vermeld:
Bron: © 2006, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
  • Bij visualisering van gegevens met behulp van het digitale bestand CBS/TOPgrenzen dient te worden vermeld:
Grenzen ondergrond: © 2003, Centraal Bureau voor de Statistiek/Topografische Dienst Kadaster
  • Bij visualisering van gegevens met behulp van het digitale bestand "Bevolkingskernen 2001" dient te worden vermeld:
Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek

Unless otherwise specified, data on waterways and lakes are from the public domain Digital Chart of the World.

註解 該圖片含有註解:在維基媒體共享資源上查看註解

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2019-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 17:192019-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 17:19版本的細圖200 × 236(157 KB)Thaytsupdate
2006-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 00:442006-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 00:44版本的細圖200 × 236(158 KB)Mtcv{{Information| |Description=Location of the province of Noord-Holland (North Holland) in the Netherlands. |Source=Own work, based on freely available GIS data |Date=2006-10-03 |Author=User:Mtcv |Permission=Data: attribution required; my work: PD |othe

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料