Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Germany location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,073 × 1,272 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:452 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Deutschland

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 150 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 55.1° N
 • S: 47.2° N
 • W: 5.5° O
 • O: 15.5° O
English: Location map of Germany

Equirectangular projection, N/S stretching 150 %. Geographic limits of the map:

 • N: 55.1° N
 • S: 47.2° N
 • W: 5.5° E
 • E: 15.5° E
Français : Carte de l'Allemagne
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê, using United States National Imagery and Mapping Agency data
Chok-chiá NordNordWest
其他版本

此檔案衍生的作品:

Bundesrepublik Deutschland (vor 1990 nur West-Deutschland):

Deutsche Demokratische Republik (mit BRD im Ausschnitt):

Ostdeutschland (vor 1990 Deutsche Demokratische Republik):

Deutschland zwischen Mai 1945 und Oktober 1949:

Thematisch:


Deutsches Reich (1871–1918) (best used with this template (de)):

Deutsches Reich (1918–1945) (best used with this template (de)):

SVG 開發

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 12:512013-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 12:51版本的細圖1,073 × 1,272(452 KB)SokoWikiClearer borders.
2013-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 08:342013-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 08:34版本的細圖1,073 × 1,272(452 KB)NordNordWestReverted to version as of 12:32, 2 October 2012; didn't make anything better
2013-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 08:342013-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 08:34版本的細圖1,073 × 1,272(452 KB)NordNordWestReverted to version as of 12:32, 2 October 2012; didn't make anything better
2013-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài) 20:082013-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài) 20:08版本的細圖1,073 × 1,272(451 KB)SokoWiki*
2012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 12:322012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 12:32版本的細圖1,073 × 1,272(452 KB)PalosirkkaReverted to version as of 20:14, 5 August 2012 Location maps must remain very accurate
2012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 05:402012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 05:40版本的細圖1,073 × 1,272(396 KB)PalosirkkaScrubbed with http://codedread.com/scour/
2012-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 20:142012-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 20:14版本的細圖1,073 × 1,272(452 KB)NordNordWestupd
2010-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 10:032010-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 10:03版本的細圖1,073 × 1,272(490 KB)NordNordWestupdate
2009-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 08:332009-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 08:33版本的細圖1,075 × 1,273(608 KB)NordNordWestc
2008-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 14:362008-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 14:36版本的細圖1,075 × 1,273(606 KB)NordNordWest
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料