Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Gnome-dev-cdrom-audio.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 60 × 60 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:34 KB)

Soat-bêng

From GNOME version of Nuvola. May be included in the PNG version under Nuvola/devices, under a different name.

日期
Chhut-chhù http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz
Chok-chiá David Vignoni
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

GNU Lesser General Public License

其他版本

Nuvola devices cdrom unmount.svg Emblem-sound.svg

GNU head 此函式庫為自由軟體;您可依自由軟體基金會所發表的 GNU 較寬鬆通用公共授權條款 的條款散佈與/或修改,無論您依據的是本授權條款的 2.1 版本或 (您可自行選擇) 之後的任何版本。本程式發佈的目的是希望可以提供幫助,但不負任何擔保責任;亦無隱含對適售性特定用途的適用性的情形擔保。請參考 GNU 較寬鬆通用公共授權條款的 第 2.1 版第 3 版

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 20:042012-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 20:04版本的細圖60 × 60(34 KB)PalosirkkaScrubbed with http://codedread.com/scour/
2006-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 00:392006-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 00:39版本的細圖60 × 60(40 KB)Seahen{{Information| |Description=From w:GNOME version of Nuvola. May be included in the PNG version under Nuvola/devices, under a different name. |Source=http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料