Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Gone Girl Premiere at the 52nd New York Film Festival P1070754 (15372927985).jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,560 × 1,920 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 2.89 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng
English: Gone Girl Premiere at the 52nd New York Film Festival, October 2014.
日期
Chhut-chhù P1070754
Chok-chiá aphrodite-in-nyc from new york city

Siū-khoân

w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 2.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Checked copyright icon.svg 這幅圖片原始出處為Flickr的https://www.flickr.com/photos/66728752@N00/15372927985 ,作者為aphrodite-in-nyc 。經機器人FlickreviewR審查後確定為採用cc-by-2.0的協議授權使用。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 04:452014-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 04:45版本的細圖2,560 × 1,920(2.89 MB)StemocTransferred from Flickr via Flickr2commons

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

 • ace.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • bar.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • co.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • diq.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • eml.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • nah.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • sco.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • sq.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • tr.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • war.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
 • yo.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng

元資料