Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Hayao Miyazaki.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Hayao_Miyazaki.jpg(356 × 500 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 51 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: A close-up photo of famous Japanese animator Hayao Miyazaki at the 2008 Venice Film Festival.
日本語: 宮崎 駿
日期
Chhut-chhù https://www.flickr.com/photos/t_p_s/2842706001/
Chok-chiá Thomas Schulz detengase @ Flickr

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Checked copyright icon.svg This image, originally posted to Flickr, was reviewed on by the administrator or reviewer Martin H., who confirmed that it was available on Flickr under the stated license on that date.
Personality rights
即使此作品已經以自由版權發布或屬於公有領域,此作品所顯示的人物有權合法地限制部分使用方式,除非得到同意。在這個情況下,模特兒授權書、人格權授權書或是取得該人物同意的相關證據,可以保護您避免侵權索賠 您也許可以透過上傳​​者獲得該人物同意的相關證據,即使上傳者沒有義務這樣做。 參見一般免責聲明以獲得更多資訊。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 00:332009-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 00:33版本的細圖356 × 500(51 KB)Rrororiginal (higher) resolution from flickr
2008-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài 1) 00:362008-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài 1) 00:36版本的細圖285 × 400(40 KB)HertzaHaeon{{Information |Description={{en|1=A close-up photo of famous japanese animator Hayao Miyazaki.}} {{ja|1=宮崎 駿}} |Source=http://flickr.com/photos/t_p_s/2842706001/ |Author=Tomas [http://flickr.com/people/t_p_s/ detengase @ Flickr] |Date=2008-08-31 |Pe

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料