Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Heo Jong-suk.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Heo_Jong-suk.png(285 × 348 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 107 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng
English: Heo Jong-suk, Korean independence movement and feminists
한국어: 허정숙, 한국의 독립운동가, 페미니스트
日期
Chhut-chhù 금욕·순정…전통적 여성성 반기
Chok-chiá 未知
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain 該文件在大韓民國 (南韓)因著作權期限屆滿而處於公有領域

根據韓國著作權法第39至44條,大韓民國政府司法管轄區內的所有版權作品​​在作者死亡後70年(多位作者以最後一位作者死亡計算)或以機構名義公開發表70年後進入公有領域。 (1957年之前為死亡後30年)

對於音頻文件和廣播,創作完成後70年保護期結束。根據著作權法第四章第5節:

鄰接權的保護期從以下日起開始生效,存續期為自下一年該日起70年:

  1. 對於舞台表演,為舞台表演發生時;
  2. 對於錄音製品,為聲音首次固定於有形物時;以及
  3. 對於廣播,為播送時。

這適用的版權作品為1963年1月1日前死亡的作者,或1963年1月1日前名稱公開的機構

And photograph or other work in the similar form to photography published or the negative thereof produced before and on 31 December 1976 is now in the public domain in the Republic of Korea (South Korea) because its term of copyright has expired there ; Except the photograph is of reproducing the copyright of works of art or, the photograph inserted into a work of study or art is produced only for the work thereof or let the works thereof produced.

有一種特殊情況:根據民法以及其他法律規定,著作權人死後沒有繼承人或者法人或機構解散後,其產權歸國家所有。該作品還必須在美國也屬於公有領域。 (根據第49條)

Flag of South Korea.svg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 07:322012-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 07:32版本的細圖285 × 348(107 KB)Gksnraufakd.
2012-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 07:312012-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 07:31版本的細圖288 × 348(108 KB)Gksnraufakd{{Information |Description={{en|Heo Jong-suk, Korean independence movement and feminists}} {{ko|허정숙, 한국의 독립운동가, 페미니스트}} |Source=[http://legacy.www.hani.co.kr/section-005100032/2002/01/005100032200201281825008.html 금욕...

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: