Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Homem Vitruviano - Da Vinci.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Homem_Vitruviano_-_Da_Vinci.jpg(387 × 393 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 52 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng

A imagem é uma mitologia grega.

日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims).
Chok-chiá No machine-readable author provided. JP Watrin assumed (based on copyright claims).

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 18:242006-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 18:24版本的細圖387 × 393(52 KB)JP WatrinDetail of "The Vitruvian Man", by Da Vinci.

Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: