Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Hungary location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,210 × 746 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:246 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Ungarn

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 140 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 48.8° N
 • S: 45.5° N
 • W: 15.7° O
 • O: 23.2° O
English: Location map of Hungary

Equirectangular projection, N/S stretching 140 %. Geographic limits of the map:

 • N: 48.8° N
 • S: 45.5° N
 • W: 15.7° E
 • E: 23.2° E
日期
Chhut-chhù own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data
Chok-chiá NordNordWest (thó-lūn · kòng-hiàn)
其他版本

此檔案衍生的作品: Hungary location map-2.jpg

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài 6) 13:272008-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài 6) 13:27版本的細圖1,210 × 746(246 KB)NordNordWestcorrected
2008-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 17:302008-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 17:30版本的細圖1,210 × 746(243 KB)NordNordWestfrontiers corrected, size correction, file size smaller
2008-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 09:532008-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 09:53版本的細圖605 × 373(309 KB)NordNordWest{{Information |Description= {{de|Positionskarte von Ungarn}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 140 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 48.8° N * S: 45.5° N * W: 15.7° O * O: 23.2° O {{en|Location map of [[:en:Hungary|Hungar

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料