Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:India location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,500 × 1,615 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.59 MB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Location map of India.

Equirectangular projection. Strechted by 106.0%. Geographic limits of the map:

 • N: 37.5° N
 • S: 5.0° N
 • W: 67.0° E
 • E: 99.0° E
Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Uwe Dedering at 德文 Wikipedia
其他版本

此檔案衍生的作品:

[siu-kái]

Siū-khoân

Uwe Dedering at 德文 Wikipedia,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Uwe Dedering at 德文 Wikipedia
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 德國授權條款。
Flag of Germany.svg
Biĕu-sê miàng-sáng: Uwe Dedering at 德文 Wikipedia
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

原始上傳日誌

Transferred from de.wikipedia to Commons by Uwe Dedering.

The original description page was here. All following user names refer to de.wikipedia.
 • 2010-02-21 16:39 Uwe Dedering 1500×1615× (2412750 bytes) {{Information |Beschreibung = very little borders style changes |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
 • 2010-02-21 14:16 Uwe Dedering 1500×1615× (2411518 bytes) {{Information |Beschreibung = North now 37.5, changed disputed areas |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
 • 2010-02-20 16:44 Uwe Dedering 1500×1540× (2246850 bytes) {{Information |Beschreibung = Location map of India. Equirectangular projection. Strechted by 106.0%. Geographic limits of the map: * N: 36.0° N * S: 5.0° N * W: 67.0° E * E: 99.0° E Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ nat

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 21:422014-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 21:42版本的細圖1,500 × 1,615(1.59 MB)M0ttyUpdate by Sémhur : add the state of Telangana
2011-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 11:512011-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 11:51版本的細圖1,500 × 1,615(1.49 MB)NordNordWestNagaland corrected
2011-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 16:102011-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 16:10版本的細圖1,500 × 1,615(2.36 MB)Uwe DederingReverted to version as of 15:50, 17 January 2011 and again, layer structure destroyed, and first discuss this!
2011-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 19:042011-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 19:04版本的細圖1,500 × 1,615(1.52 MB)AshwiniKalantriThe disputed land of Kashmir are shown in a different shade.
2011-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 15:502011-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 15:50版本的細圖1,500 × 1,615(2.36 MB)Uwe DederingReverted to version as of 11:34, 22 September 2010 vandalism
2011-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 23:302011-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 23:30版本的細圖1,500 × 1,615(2.01 MB)AshwiniKalantri{{Information |Description=Location Map of India |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2010-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 11:342010-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 11:34版本的細圖1,500 × 1,615(2.36 MB)BishkekRocksThe area north of the Siachen Glacier is also part of Chinese-controlled Kashmir.
2010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 16:362010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 16:36版本的細圖1,500 × 1,615(2.3 MB)Uwe DederingColoured Pakistani-controlled parts of Kashmir in dark grey & Chinese-controlled Kashmir also. no reason to treat them differently.
2010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 11:262010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 11:26版本的細圖1,500 × 1,615(2.01 MB)AnonyLogA lighter shade is used for uniformity with other maps of India and Pakistan on Wikipedia.
2010-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 16:442010-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 16:44版本的細圖1,500 × 1,615(2.3 MB)Uwe DederingReverted to version as of 12:26, 3 March 2010 make them dark-grey if you wish....
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料