Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Italy location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,034 × 1,299 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.42 MB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Italien

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 132,898 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 47.4° N
 • S: 35.3° N
 • W: 6.2° O
 • O: 19.0° O
English: Location map of Italy

Equirectangular projection, N/S stretching 132,898 %. Geographic limits of the map:

 • N: 47.4° N
 • S: 35.3° N
 • W: 6.2° E
 • E: 19.0° E
Italiano: Mappa di localizzazione dell'Italia

Proiezione equirettangolare, allargamento N/S 132,898 %. Limiti geografici della mappa:

 • N: 47.4° N
 • S: 35.3° N
 • W: 6.2° E
 • E: 19.0° E
日期 06-07-2008
Chhut-chhù own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data
Chok-chiá NordNordWest
其他版本

此檔案衍生的作品:

SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Kartenwerkstatt
This SVG map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 06:422010-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 06:42版本的細圖1,034 × 1,299(1.42 MB)CitypeekMade one layer of the entire picture. Better for adding new stuff.
2009-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 09:582009-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 09:58版本的細圖1,034 × 1,299(1.4 MB)Erinaceusupdating borders after important variation (http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-08-14&task=dettaglio&numgu=188&redaz=009G0127&tmstp=1250276942469)
2009-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 12:382009-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 12:38版本的細圖1,034 × 1,299(1,012 KB)NordNordWestcorr
2009-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 18:272009-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 18:27版本的細圖1,032 × 1,267(1,009 KB)NordNordWestcorr
2008-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài) 16:302008-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài) 16:30版本的細圖1,032 × 1,267(1,010 KB)NordNordWest{{Information |Description= {{de|Positionskarte von Italien}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 130 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 47.4° N * S: 35.3° N * W: 6.2° O * O: 19.0° O {{en|Location map of Italy

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料