Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Map of Alaska highlighting the Unorganized Borough.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,470 × 777 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:420 KB)

A locator map showing the Unorganized Borough in Alaska.

David Benbennick made this map. For more information about it, see Commons:United States county locator maps.

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 15:482009-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 15:48版本的細圖1,470 × 777(420 KB)Niagaraupdate
2006-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 18:562006-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 18:56版本的細圖1,470 × 777(338 KB)Dbenbennlower precision version, only accurate to whole kilometers now
2006-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 18:062006-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 18:06版本的細圖3,675 × 1,942(1.15 MB)Dbenbennlower precision version, only accurate to tenth-kilometers now
2006-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài 6) 20:222006-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài 6) 20:22版本的細圖1,470 × 777(1.74 MB)Dbenbennremove redundant shapes, and fix viewBox setting
2006-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 08:582006-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 08:58版本的細圖3,674 × 1,942(2.34 MB)Dbenbennby me, PD

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: