Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Pyrenees Mountains view from satellite.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,600 × 2,000 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 877 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng

The Pyrenees Mountains (center) act as a natural border between France to the north and Spain to the south. In this MODIS image from January 18, 2002, they are covered in snow (bright red in the false-color image.) At upper left, contrails are visible over the Bay of Biscay, which, along the French shores, sport miles and miles of white sandy beaches.

日期
Chhut-chhù http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=2690
Chok-chiá Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA/GSFC

Siū-khoân

Public domain
本作品由NASA創作,屬於公有領域。根據NASA的版權政策:“NASA的創作除非另有聲明否則不受版權保護。”(參見:Template:PD-USGov/zhNASA版權政策JPL圖像使用政策
NASA logo.svg
Dialog-warning.svg
警告:

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2004-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 20:302004-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài 5) 20:30版本的細圖2,600 × 2,000(877 KB)Alfiopyrenees mountains seen from satellite

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況