Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Regions, provinces and municipalities in Italy.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 666 × 791 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:87.78 MB)


Khài-iàu

Soat-bêng
Italiano: Mappa d'Italia. In evidenza i confini dei comuni (in grigio più chiaro), delle province (in grigio scuro) e delle regioni (in nero).
I dati cartografici riguardo i confini amministrativi italiani - alla base di questa mappa - sono stati pubblicati dall'ISTAT e sono aggiornati al 1º gennaio 2011; i dati sono reperibili in questa pagina.
日期
Chhut-chhù Alessio Cimarelli (2012-11-24). Mappe Perfette in SVG. dataninja.it. Retrieved on 2013-05-11.
Chok-chiá dataninja.it
其他版本

此檔案衍生的作品: Minoranze linguistiche it.svg

Biĕu-sê miàng-sáng
(required by the license)
dataninja.it / CC BY 3.0
dataninja.it
Applications-graphics.svg
這是一張修飾過的圖片,即本圖片是用軟體修改過後的版本,修改的方式或內容有:image centred, thinned borders and used dark grey (instead of black) to sharpen the edge of provinces。修改者:TintoMeches。原版圖片可在這裡找到。

Siū-khoân

w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: dataninja.it
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Nuvola apps kolourpaint.png This derivative work has been modified from the original image by cropping, minor retouching, or other minor changes. These changes are ineligible for copyright and therefore this image remains available under the same terms as the original image. A valid license tag must accompany this tag or the image may be deleted.

Deutsch | English | suomi | magyar | italiano | македонски | polski | +/−

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 17:212018-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 17:21版本的細圖666 × 791(87.78 MB)Falustra77updated to 31 march 2018 : 7954 comuni + improved base shapefile + transparent background
2018-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 16:372018-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 16:37版本的細圖1,488 × 2,105(87.74 MB)Falustra77updated to 31 march 2018 : 7954 comuni + improved base shapefile
2018-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 00:222018-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 00:22版本的細圖512 × 653(2.68 MB)Falustra77updated to 31 march 2018 : 7954 comuni
2017-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài 1) 18:052017-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài 1) 18:05版本的細圖611 × 778(3.85 MB)Falustra77updated to 1 march 2017 (sermide e felonica, val liona) : 7981 comuni
2017-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 19:282017-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 19:28版本的細圖611 × 778(3.85 MB)Falustra77updated to 1 january 2017 (alta valle intelvi) : 7983 comuni
2016-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 18:322016-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 18:32版本的細圖611 × 778(3.85 MB)Falustra77updated to 1 january 2017 (san fermo della battaglia, valfornace, colli al metauro, pettinengo) : 7985 comuni
2016-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 20:142016-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 20:14版本的細圖611 × 778(3.85 MB)Falustra77updated to 1 january 2017 (terre roveresche) : 7990 comuni
2016-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 19:312016-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 19:31版本的細圖611 × 778(3.85 MB)Falustra77updated to 1 january 2017 (terre del reno, fiastra, montalcino) : 7993 comuni
2016-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 20:562016-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 20:56版本的細圖611 × 778(3.85 MB)Falustra77updated to 1 january 2017 (abetone cutigliano, san marcello piteglio) : 7996 comuni
2016-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 12:192016-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 12:19版本的細圖611 × 778(3.86 MB)Falustra77updated to 1 july 2016 (castel ivano) : 7998 comuni
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料