Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Rem Koolhaas.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(395 × 608 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 33 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Dutch architect Rem Koolhaas.
Português: Arquiteo Holandes Rem Koolhaas.
日期
Chhut-chhù Flickr
Chok-chiá Roberto Santorini
Reviewer FlickreviewR

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Checked copyright icon.svg 這幅圖片原始出處為Flickr的https://www.flickr.com/photos/robertosantorini/10437409/ ,作者為ROBERTO SANTORINI 。經機器人FlickreviewR審查後確定為採用cc-by-sa-2.0的協議授權使用。


Watermark removed.svg
Attribution information, such as the author's name, e-mail, website, or signature, that was once visible in the image itself has been moved into the image metadata and/or image description page. This makes the image easier to reuse and more language-neutral, and makes the text easier to process and search for. Commons discourages placing visible author information in images.

Boarisch | Беларуская (тарашкевіца) | বাংলা | Català | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Eesti | Suomi | Français | עברית | Magyar | Italiano | 한국어 | Македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | Polski | Português | Português do Brasil | Русский | Sicilianu | Slovenščina | Türkçe | +/−

  • Removed watermark read: RS

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 16:552007-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 16:55版本的細圖395 × 608(33 KB)DcoetzeeLosslessly remove watermark with BetterJPEG Photoshop plugin
2006-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài 2) 03:402006-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài 2) 03:40版本的細圖395 × 608(35 KB)Abu badali~commonswiki==Summary== {{Flickr/Compact| |description=Dutch architect Rem Koolhaas. |title=Architect Rem Koolhaas |photo_id=10437409 |taken=April 14, 2005 |photographer_login=robertosantorini |photographer=Roberto Santorini |reviewer=Abu badali

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料