Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Roman Empire 69.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 2,228 × 1,675 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:677 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Map of the Roman Empire during 69AD, the Year of the Four Emperors. Coloured areas indicate provinces loyal to one of four warring generals.
Nederlands: Kaart van het Romeinse Rijk in 68-69 n.Chr., het Vierkeizersjaar. De ingekleurde gebieden geven aan welke provinciae aan welke troonpredent loyaal waren.
日期 23-12-2007 and 5 May 2008
Chhut-chhù Combination of File:Roman Empire 69AD.PNG and File:Roman Empire 120.svg
Chok-chiá User:Steerpike and en:User:Andrei nacu
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

See files.

其他版本

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 荷蘭授權條款。
Flag of the Netherlands.svg
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài) 18:502013-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài) 18:50版本的細圖2,228 × 1,675(677 KB)Fulvio314Britannia borders set back to real 69 (wrongly set to 140)
2011-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 09:422011-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 09:42版本的細圖2,180 × 1,600(664 KB)Evil berryTweaked Mauretania Tingitana, made Moesia whole again and removed Arabia.
2011-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 20:082011-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 20:08版本的細圖2,180 × 1,600(666 KB)Malus CatulusLegend text to path
2009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:202009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:20版本的細圖2,180 × 1,600(742 KB)Evil berryReverted to version as of 20:15, 5 January 2009
2009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:202009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:20版本的細圖2,180 × 1,600(742 KB)Evil berry{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:152009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:15版本的細圖2,180 × 1,600(742 KB)Evil berry{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:102009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:10版本的細圖2,180 × 1,600(741 KB)Evil berry{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
2009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:072009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 20:07版本的細圖2,180 × 1,600(742 KB)Evil berry{{Information |Description={{en|1=Map of the Roman Empire during 69AD, the Year of the Four Emperors. Coloured areas indicate provinces loyal to one of four warring generals.}} {{nl|1= Kaart van het Romeinse Rijk in 68-69 n.Chr., het Vierkeizersjaar. De

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料