Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Silhouette Spain with Flag.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 769 × 599 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:16 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Silhouette of Spain with Spanish Flag.
Español: Silueta de España con la bandera española.
日期
Chhut-chhù Based on Image:Provinces of Spain.svg and Image:Silhouette Spain with Flag.png. Modified with inkscape.
Chok-chiá jynus
其他版本

Spain EU.svgSilhouette Spain with Flag.png

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 11:022012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 11:02版本的細圖769 × 599(16 KB)PalosirkkaScrubbed with http://codedread.com/scour/
2012-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 04:282012-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 04:28版本的細圖769 × 599(23 KB)Fry1989
2012-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 02:512012-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 02:51版本的細圖800 × 600(27 KB)DrRandomFactorReverted to version as of 15:46, 1 March 2006
2010-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 06:372010-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 06:37版本的細圖769 × 599(23 KB)Fry1989reduce
2006-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 00:192006-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 00:19版本的細圖800 × 600(27 KB)Huhsunqu
2006-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 15:462006-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 15:46版本的細圖800 × 600(27 KB)Jynusright colors
2006-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 15:422006-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 15:42版本的細圖800 × 600(27 KB)Jynus

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料