Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:TXMap-doton-Liverpool.PNG

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

TXMap-doton-Liverpool.PNG(300 × 284 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 16 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng


Adapted from Wikipedia's TX county maps by Seth Ilys.

日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù Transferred from en.wikipedia to Commons.
Chok-chiá 原上傳者為Seth Ilys at 英文 Wikipedia

Siū-khoân

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。 Subject to disclaimers.
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本條款授權。 Subject to disclaimers.
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2004-08-27 18:23 Seth Ilys 300×284×8 (15900 bytes) {{GFDL}}<br>Adapted from Wikipedia's TX county maps by Seth Ilys.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 22:532007-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 22:53版本的細圖300 × 284(16 KB)SieBot {{Information |Description=<br>Adapted from Wikipedia's TX county maps by Seth Ilys. |Source=Originally from [http://en.wikipedia.org en.wikipedia]; description page is/was [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3ATXMap-doton-Liverpool.PNG here

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: