Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:USA California location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,022 × 1,171 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:480 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Kalifornien, USA

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 125 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 42.2° N
 • S: 32.3° N
 • W: 124.7° W
 • O: 113.9° W
English: Location map of California, USA

Equirectangular projection, N/S stretching 125 %. Geographic limits of the map:

 • N: 42.2° N
 • S: 32.3° N
 • W: 124.7° W
 • E: 113.9° W
日期
Chhut-chhù own work, using
 • United States National Imagery and Mapping Agency data
 • World Data Base II data
 • U.S. Geological Survey (USGS) data
Chok-chiá NordNordWest
其他版本

此檔案衍生的作品:

SVG 開發

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 19:172009-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 19:17版本的細圖1,022 × 1,171(480 KB)NordNordWestmore detailed
2009-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 21:502009-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 21:50版本的細圖1,020 × 1,169(385 KB)NordNordWest{{Information |Description= {{de|Positionskarte von Kalifornien, USA}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 125 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 42.2° N * S: 32.3° N * W: 124.7° W * O: 113.9° W {{en|Locatio

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料