Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:USA Texas location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,500 × 1,484 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:695 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Texas, USA

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 120 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 36.8° N
 • S: 25.5° N
 • W: 106.9° W
 • O: 93.2° W
English: Location map of Texas, USA

Equirectangular projection, N/S stretching 120 %. Geographic limits of the map:

 • N: 36.8° N
 • S: 25.5° N
 • W: 106.9° W
 • O: 93.2° W
Geotools-logo.svg 图形使用GeoTools創作.
日期
Chhut-chhù Cê-gă cáuk-pīng
Chok-chiá Alexrk
其他版本

此檔案衍生的作品:

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本條款授權。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.


Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 3) 20:302009-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 3) 20:30版本的細圖1,500 × 1,484(695 KB)Alexrk2enh
2009-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 13:052009-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 13:05版本的細圖1,500 × 1,484(558 KB)Alexrkwater bodies 1:10mio
2009-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 6) 21:432009-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 6) 21:43版本的細圖1,500 × 1,484(850 KB)AlexrkGeneralizationDistance = 2px
2009-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 6) 17:412009-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 6) 17:41版本的細圖1,500 × 1,485(1.48 MB)Alexrk== Beschreibung == {{Information |Description= {{de|Positionskarte von Texas, USA}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 120 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 36.8° N * S: 25.5° N * W: 106.9° W * O: 93.2° W {{en|L

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料