Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Wikiproyecto Andalucía.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(861 × 500 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 71 KB, MIME luī-hêng: image/png

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: Imagen Wikiproyecto Andalucía
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Eldelcarro

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 西班牙授權條款。
Flag of Spain.svg
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 01:452010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 01:45版本的細圖861 × 500(71 KB)Miguillentrazos
2010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 01:232010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 01:23版本的細圖863 × 502(72 KB)Miguillenmejora
2007-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài 2) 14:182007-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài 2) 14:18版本的細圖587 × 348(45 KB)Eldelcarro{{Information |Description= Imagen Wikiproyecto Andalucía |Source= Trabajo Propio |Date= 05 de junio de 2007 |Author= Eldelcarro |Permission =You can copy, distribute, display, perform the work, make derivative works and make comm

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng