Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Wikiproyecto Valencia.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(727 × 1,289 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 137 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

Imagen Wikiproyecto Comunidad Valencia

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Eldelcarro
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

You can copy, distribute, display, perform the work, make derivative works and make commercial use of the work. You have attribute the work. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under a license identical to this one. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).


w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 西班牙授權條款。
Flag of Spain.svg
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 12:552007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 12:55版本的細圖727 × 1,289(137 KB)Eldelcarro{{Information |Description= Imagen Wikiproyecto Valencia |Source= Trabajo Propio |Date= 06 de junio de 2007 |Author= Eldelcarro |Permission =You can copy, distribute, display, perform the work, make derivative works and make commer

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng