Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Wikiproyecto Valencia.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Choân kái-sek-tō͘(727 × 1,289 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 137 KB, MIME luī-hêng: image/png
Soat-bêng

Imagen Wikiproyecto Comunidad Valencia

日期
Chhut-chhù 自己的作品
Chok-chiá Eldelcarro
授權許可
(重用此檔案)

You can copy, distribute, display, perform the work, make derivative works and make commercial use of the work. You have attribute the work. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under a license identical to this one. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).


w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 西班牙條款授權。
Flag of Spain.svg
您可以自由:
  • 分享 – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • 重新修改 – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 12:552007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 12:55版本的細圖727 × 1,289(137 KB)Eldelcarro{{Information |Description= Imagen Wikiproyecto Valencia |Source= Trabajo Propio |Date= 06 de junio de 2007 |Author= Eldelcarro |Permission =You can copy, distribute, display, perform the work, make derivative works and make commer

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng