Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Wildkatze 002.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Wildkatze_002.jpg(600 × 450 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 92 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng

Wild cat (Felis silvestris)
Wildkatze im St. Galler Wildpark Peter und Paul

日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims).
Chok-chiá No machine-readable author provided. Nordelch assumed (based on copyright claims).

Siū-khoân

Martin Steiger,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
Creative Commons CC-Zero 此檔案在創用CC CC0 1.0 通用公有領域貢獻宣告之下分發。
在此宣告之下分發本作品者,已依據各國著作權法,在全世界放棄其對本作品所擁有的著作權及所有相關相似的法律權利,從而將本作品貢獻至公有領域。您可以複製、修改、分發和演示該作品,用於任何商業用途,所有這些都不需要請求授權。

de:Bild:Wildkatze 002.jpg sv:Bild:Wildkatze 002.jpg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2005-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 5) 21:232005-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 5) 21:23版本的細圖600 × 450(92 KB)Nordelch{{GFDL}}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況