Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Yunnan.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 744 × 1,052 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.85 MB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Map of Yunnan. A map of Yunnan's regions and major cities, China
  • Map of: China¤.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá (WT-shared) ClausHansen, Wikipedia user Maggern

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

原始上傳日誌

Wikivoyage-Logo-v3-en.svg This file was imported from Wikivoyage WTS.
The original description page was here. All following user names refer to wts.wikivoyage-old.
  • 2011-08-12 11:37 (WT-shared) ClausHansen 744×1052 (1933036 bytes) (Import from wikitravel.org/shared)
  • 2011-08-12 14:31 (WT-shared) Burmesedays 744×1052 (1935859 bytes) Minor fixes for legibility (Import from wikitravel.org/shared)

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 04:012012-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 04:01版本的細圖744 × 1,052(1.85 MB)OgreBot(BOT): Reverting to most recent version before archival
2012-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 04:002012-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 04:00版本的細圖744 × 1,052(1.84 MB)OgreBot(BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-08-12 11:37:46 by (WT-shared) ClausHansen
2012-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 03:322012-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 03:32版本的細圖744 × 1,052(1.85 MB)MGA73bot2{{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Yunnan. A map of Yunnan's regions and major cities, China * Map of: Chi...

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

元資料