Che Guevara

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Che Guevara siāng chhut-miâ ê siòng (1960)

Ernesto Rafael Guevara de la Serna (1928 nî 5 goe̍h 141967 nî 10 goe̍h 9) sī La-teng Bí-chiu ê 1-ê Marx-chú-gī kek-bēng-ka, gōa-kài chheng-ho· i hō-chò Che Guevara. I tī Cuba Kek-bēng tang-tiong tam-jīm tiōng-iàu ê kak-sek.

Guevara chhut-sì tī Argentina 1-ê tiong-sán kai-kip ê ka-têng. I-ha̍k-īⁿ pit-gia̍p chìn-chêng i lī-khui Buenos Aires khì Lâm Bí-chiu kok-tē lí-hêng; chit-ê keng-giām tùi i ê jîn-seng sán-sêng chiâⁿ tōa ê éng-hióng. I khì kah Cuba chham-ka Fidel Castro chhōa--ê "7 goe̍h 26 Ūn-tōng", in tī 1959 nî sêng-kong chiáng-ak tio̍h chèng-koân. I tī sin chèng-hú lāi-bīn tam-jīm kòe kúi-nā-ê ko-chân ê chit-ūi, chóng--sī soán-te̍k tī 1966 nî lī-khui Cuba khì kàu tē-saⁿ-sè-kài kok-ka chi-oān chó-phài kek-bēng. Thâu-khí-seng khì tī Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok, āu--lâi tī Bolivia. Tī hia Bí-kok Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k tàu siat-kè 1-ê kun-sū hêng-tōng sêng-kong lia̍h tio̍h i, liáu-āu chiong i thâi--sí.

I kòe-sin liáu-āu miâ-siaⁿ ná lâi ná tōa, ē-sái kóng sī chē-chē siā-hōe-chú-gī kek-bēng ūn-tōng ê eng-hiông. Sīm-chí tī chi̍t-kóa-á tāi-ha̍k hāu-hn̂g mā bat sî-kiâⁿ tah i ê hái-pò.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái]

Wikimedia Commons ū koan-hē Che Guevara ê to-mûi-thé tóng-àn.

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf