Thó-lūn:Iû-tāi Ông-kok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 猶大王國 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

猶大王國[kái goân-sí-bé]

Levant 800.png

猶大王國是一个於公元前十世紀前六世紀存在的中東國家,與撒馬利亞一同從原來的以色列王國分裂出去,根據舊約聖經所記載,以色列的分裂,是由於所羅門王不忠於神,所以種下王國分裂的惡因;加上所羅門本身在位期間大肆的興建佮其子羅波安(Rehoboam)登位後的無知,會使得盛極一時的國家,於約公元前975年分裂後,佇北部十个支派稱作"以色列",南部的兩个支派稱為"猶大";有時候稱呼以色列為"北國",稱猶大為"南國",這次分裂,是以色列歷史上的一件大事。

猶大君主列表[kái goân-sí-bé]


年限

作王大約的年代

歷史書經文參考

羅波安(Rehoboam) 18年 公元前931年913年 王上 14:21; 代下 12:13
亞比央(Abijah) 2年 公元前913年911年 王上 15:1,2; 代下 13:1
亞撒(Asa) 41年 公元前911年870年 王上 15:9,10; 代下 16:13
約沙法(Jehoshaphat) 22年 公元前870年848年 王上 22:41; 代下 20:31
約蘭(Jehoram) 7年 公元前848年841年 王下 8:16; 代下 21:5
亞哈謝(Ahaziah) 1年 公元前841年841年 王下 8:25; 代下 22:2
亞她利雅(Athaliah) 6年 公元前841年835年 王下 11:3; 代下 22:12
約阿施(Joash) 39年 公元前835年796年 王下 12:1; 代下 24:1
亞瑪謝(Amaziah) 15年 公元前796年781年 王下 14:1; 代下 25:1
亞撒利雅(Azariah)(烏西雅) 41年 公元前781年740年 王下 15:1; 代下 26:1
約坦(Jotham) 4年 公元前740年736年 王下 15:32; 代下 27:1
亞哈斯(Ahaz) 20年 公元前736年716年 王下 16:12; 代下 28:1
希西家(Hezekiah) 29年 公元前716年687年 王下 18:1; 代下 29:1
瑪拿西(Manasseh) 45年 公元前687年642年 王下 21:1; 代下 31:1
亞們(Amon) 2年 公元前642年640年 王下 21:19; 代下 33:21
約西亞(Josiah) 31年 公元前640年609年 王下 22:1; 代下 34:1
約哈斯(Jehoahaz) 3個月 公元前609年609年 王下 23:31; 代下 36:1
約雅敬(Jehoiakim) 11年 公元前609年598年 王下 23:36; 代下 36:5
約雅斤(Jehoiachin) 3個月 公元前598年598年 王下 24:8; 代下 36:9
西底家(Zedekiah) 11年 公元前598年587年 王下 24:18; 代下 36:11

參見[kái goân-sí-bé]