Thó-lūn:Choâ

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi choán--lâi)

是冷血無跤的爬蟲,有認為伊佮蟮蟲真親,攏是Squamata的份子,又閣有幾仔種無跤的蟮蟲,表面親像蛇,毋過毋是。

蛇是肉食動物 (carnivore), 食細隻動物,包括四跤蛇,其他的蛇,鳥鼠鳥仔蟲豸[1],刣活物的方法有用咬的兼放毒,嘛有用束死的,嘛有猶活咧就做一喙共吞吞落去的。

蛇用身驅彎曲的動作來行路,嘛有踮佇水底的蛇。

臺灣山裡厚蛇。

  1. 蟲豸的音:thâng-thoā