.NET Kheng-khak

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
.NET Framework

.NET Framework ê cho͘-kiāⁿ khûn
Khai-hoat Microsoft
Goân-chho͘
pán-pún
2002 nî 2 goe̍h 13 ji̍t;​ 22 nî í-chêng​ (2002-02-13)
Ún-tēng
pán-pún
OS Windows 98 á-sī koh-khah sin
Windows NT 4.0 á-sī koh-khah sin
Lūi-hêng nńg-thé kheng-khak
Siū-koân choan-iú nńg-thé
FCL [en]chhái-iōng Bî-loán Ms-RSLKiōng-hióng goân tāi-má siū-khoân[1]
pō͘-hūn chhái-chhú MIT hú-khó-chèng[2][3]
Bāng-chām www.microsoft.com/net

Microsoft khai-hoat, chi̍t-ê tì-le̍k tī bín-chia̍t nńg-thé khai-hoat(agile software development)、khoài-sok èng-iōng khai-hoat(rapid application development)、pîⁿ-tâi to̍k-li̍p-sèng kap bāng-lō͘ thàu-bêng-hòa ê nńg-thé kheng-khak. .NET sī Microsoft ūi 2000 nî-tāi ùi server kap Kò-jîn tiān-náu nńg-thé kang-têng kiâⁿ-chhut ê tē-it-pō͘. .NET pau-koat chē-chē tùi Internet kap lōe-pō͘ bāng-lō͘ èng-iōng liú-lia̍h khai-hoat ū pang-chān ê ki-su̍t.

.NET kheng-khak sī Microsoft kong-si chiap-sòa Windows DNA í-āu ê sin khai-hoat pîⁿ-tâi. .NET kheng-khak sī iōng chi̍t-chióng chhái-iōng hē-thóng hu-gí-ki ūn-hêng ê phian-têng pîⁿ-tâi, í thong-iōng gú-giân ūn-hêng khò͘(Common Language Runtime)chóe ki-chhó͘,chi-chhî to-chióng gú-giân(C#、F#、VB.NET、C++Python téng)ê khai-hoat.

.NET iā ūi èng-iōng thêng-sek kài-bīn(API)thê-kiong sin kong-lêng kap khai-hoat kang-kū. Chit-kóa kek-sin hō͘ thêng-sek siat-kè jîn-oân ē-tàng kâng-sî chìn-hêng Windows èng-iōng nńg-thé kap Bāng-lō͘ èng-iōng nńg-thé í-kip goân-kiāⁿ kap ho̍k-bū(web ho̍k-bū)ê khai-hoat. .NET thê-kiong chi̍t-ê sin ê hoán-siā-sèng--ê jî-chhiáⁿ sī Bu̍t-kiāⁿ tō-hiòng thêng-sek siat-kè phian-thêng kài-bīn. .NET siat-kè kah kàu-gia̍h thong-iōng-hòa, chiū-an-ni hō͘ chē-chē bô-kâng ê Ko-chàn thêng-sek gú-giân lióng ē-tàng hông phian-e̍k.

Oracle kong-si ê Java thêng-sek gú-giân kap Java pîⁿ-tâi khì-gia̍p pán ki-su̍t sī .NET pîⁿ-tâi ê kèng-cheng tùi-chhiú chi-it.

2014 nî 11 goe̍h 12 hō,Microsoft soan-pò͘ beh oân-choân khai-hòng .NET Framework ê goán-sī-bé,koh thê-kiong hō͘ Linux kap macOS sú-iōng.

  1. Scott Guthrie (2007-10-03). "Releasing the Source Code for the NET Framework". goân-loē-iông tī 2010-09-07 hőng khó͘-pih. 2010-09-15 khòaⁿ--ê. 
  2. ".NET Core is Open Source". .NET Framework Blog. Microsoft. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2014-12-31. 2014-11-12 khòaⁿ--ê. 
  3. Foley, Mary Jo. "Microsoft to open source more of .NET, and bring it to Linux, Mac OS X". ZDNet. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2014-11-12. 2014-11-12 khòaⁿ--ê.