1779 nî gē-su̍t

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
... 1769 · 1770 · 1771 · 1772 · 1773 · 1774 · 1775
1776 · 1777 · 1778 · 1779 · 1780 · 1781 · 1782
1783 · 1784 · 1785 · 1786 · 1787 · 1788 · 1789 ...

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1779 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

Sū-kiāⁿ[edit | edit source]

Tián-lám[edit | edit source]

Chok-phín[edit | edit source]

Ti̍t-chióng[edit | edit source]

Jîn-bu̍t[edit | edit source]

Chhut-sì[edit | edit source]

Kòe-sin[edit | edit source]

Chham-khó[edit | edit source]

Siong-koan[edit | edit source]