2017 nî Catalunya to̍k-li̍p kong-bîn tâu-phiò

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
2017 nî Catalunya to̍k-li̍p kong-bîn tâu-phiò
Lí sī m̄ sī hi-bāng Catalunya sêng-ûi to̍k-li̍p ê kiōng-hô-kok?
tē-tiám Catalunya
sî-kan 2017 nî 10 goe̍h 1 ji̍t ji̍t (2017-10-01)
kiat-kó
chàn-sêng ia̍h-sī hoán-tùi phiò-sò͘ pah-hun-pí
chàn-sêng 2,044,038 92.01%
hoán-tùi 177,547 7.99%
ū-hāu-phiò 2,221,585 97.17%
bô-hāu-phiò 64,632 2.83%
chóng-phiò-sò͘ 2,286,217 100.00%
tâu-phiò-lu̍t 43.03%
soán-bîn jîn-sò͘ 5,313,564
kok tē-khu ê kiat-kó
  chàn-sêng
  hoán-tùi
Provisional results.
Source: Government of Catalonia

2017 nî Catalunya to̍k-li̍p kong-bîn tâu-phiò2017 nî 10 goe̍h 1 ji̍t kí-hêng, lâi koat-tēng Catalunya kám beh thoat-lī Se-pan-gâ to̍k-li̍p. Chit-pái kong-tâuCatalunya Chū-tī-khu Chèng-hú giâ-thâu, keng-kòe Chū-tī-khu Gī-hōe he̍k-chún liáu-āu kí-pān. Se-pan-gâ Chèng-hú kin-kì hiàn-hoat hoat-īⁿ phòaⁿ-koat jīn-tēng chit-pái kong-tâu sī hui-hoat--ê, kī-choa̍t sêng-jīn tâu-phiò ê kiat-kó, mā tōng-iōng kong-khoân-le̍k chó͘-chí kong-tâu chìn-hêng. Sui-jiân tâu-phiò-lu̍t kan-na 43%, tān-sī Catalunya hong-bīn tāi-seng thàu-kòe siu-hoat kā kong-tâu kái chò siong-tùi to-sò͘-koat, só͘-í í chàn-sêng phiò 204-bān tiuⁿ, iok chiàm tit-phiò-lu̍t 92.01% lâi thong-kòe kong-tâu. Catalunya Chū-tī-khu Chèng-hú tī gī-hōe jīn-khó tâu-phiò kiat-kó liáu-āu chū-hêng tī 10 goe̍h 27 hō soan-pò͘ Catalunya to̍k-li̍p, kiàn-li̍p Catalunya Kiōng-hô-kok.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]