Aogasima

Aogasima
Native name:
青ヶ島
Tē-lí
Tē-tiám Izu kûn-tó
Kûn-tó Izu kûn-tó
Area 8.75 km2 (3.38 sq mi)
Length 3.5 km (2.17 mi)
Width 2.5 km (1.55 mi)
Coastline 9 km (5.6 mi)
Highest elevation 423 m (1388 ft)
Hîng-tsìng
Ji̍t-pún
Kî-thañ tsu-liāu
Prefecture Tokyo
Subprefecture Hatizyô
Village Aogasima
Lîn-kàu thóng-kè
Population 170-jîn (2014-nî 1-gue̍h)
Hu-ka tsū-sìn


Aogasima (ji̍t-gú: 青ヶ島) sī Ji̍t-pún lâm-pōo Micronesia siōng pak-pîng ê tsi̍t-tsō hué-suann tó. Aogasima sī Izu kûn-tó siōng lâm-pîng, siōng koo-li̍p ê ū-lâng tuà ê tó-sū,Izu kûn-tó teh tsìng-tī kah hîng-tsìng siōng sio̍k-ú Ji̍t-pún ê tsi̍t pōo-hūn; m̄-koh teh tē-lí siōng put sio̍k-ú Ji̍t-pún lia̍t-tó. Tsia--ê tó-sū kah Philippine tang-pak pōo sio-uá,keh-piah Bonin kûn-tó í-pak, Bonin kûn-tó iah siu--tio̍h Ji̍t-pún kuán-hat.[1][2] Bonin tó khiā-tī Tang-kiann í-lâm tāi-iok 358 km (222 mile) ê sóo-tsāi, kī-lī Hatizyô-zima í-lâm tāi-iok 64 km (40 mile).

Aogasima kuán-hat Tang-kiann too Hatizyô kuān hat ē-kha ê tó-sū. Aogasima bīn-tsik uî 8.75 km2 (3.38 sq mi), tsia̍t-tsí 2014-nî, jîn-kháu uî 170-jîn. Aogasima iah teh Huzi-Hakone-Izu kok-ka kong-hn̂g ê huān-uî lāi.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Gotoh, H. et al. (2010). "Infrastructure Maintenance and Disaster Prevention Measures on Isolated Islands: the Case of the Izu Islands near Tokyo" in Island Sustainability (Favro, S., editor), p. 187.
  2. Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Izu Shotō," Japan Encyclopedia, p. 412.

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • List of islands of Japan
  • List of volcanoes in Japan

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]