Aswan Chúi-khò͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Aswan Koân Chúi-cha̍h

Aswan sī Ai-ki̍p kok-lāi ê An-nil Hô (Eng-bûn: Nile) thâu-chi̍t-ê chúi-chhiâng hit kho͘-ûi-á ê 1 ê siâⁿ-chhī. Tī chia, kāng-cháng ū 2 ê chúi-cha̍h hāⁿ-koè hô: khah sin ê Aswan Koân Chúi-cha̍h (A-la-pek-gí: السد العالي‎, as-Sad al-'Aly) kap khah kū ê Aswan Chúi-cha̍h (mā kiò-chò Aswan Kē Chúi-cha̍h).

An-nil Hô nā bô chò chúi-cha̍h khí chúi-khò͘, ta̍k-tang ê loa̍h--lâng lóng im-toā-chúi, toā-chúi ē ùi Tang-hui-chiu sūn lâu chhiâng--lo̍h-khì, chū kó͘-chá sî-tāi, An-nil Hô nn̄g-hoāⁿ ê thó͘-tē tō sī khò che 1 tang 1 pái ê toā-chúi sáng--lâi ê ióng-hūn kap khòng-bu̍t-chit, thô͘-bah ū bûi, m̄-chiah ha̍h tī chèng-choh.

Būn-tê sī An-nil Hô nn̄g pêng ê jîn-kháu sêng-tióng--khí-lâi liáu-āu, kio̍k-put-kio̍k tio̍h siat-hoat khòng-chè toā-chúi, lâi pó-hō͘ chhân-tē kap mî-á-hn̂g. Che sī in-ūi chò-chúi ê sî-chūn, lông-chok-bu̍t khó-lêng ē kui-ê lâu--khì, koh chúi-ta ê sî, soah ē khó͘-oāⁿ kiam chō-sêng ki-hng.

Téng-koân kóng ê chúi-cha̍h kang-sū, tio̍h sī tī-chúi ê kè-e̍k ê chi̍t-pō͘-hūn, bo̍k-tek sī beh tî-hông toā-chúi, hoat-tiān, pēng-chhiáⁿ ūi chhân-hn̂g thê-kiong chúi-goân.