Bân-lâm-gú hoat-gôan

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bân-lâm-gí ê hêng-sêng

Se-chìn bo̍at-nî, Lo̍k-iông sit-siú, Chin ông-sek lâm chhian. Hit-tong-sî lo̍h-lâm tô-lān ê hàn-jîn, ū chı̍t-pō·-hūn lâng lâi-kàu liáu chit-chūn ê Bân-tiong, Bân-pak; Tang-chìn bia̍t-bông liáu-āu, lo̍h-lâm ê hàn-jîn iū-koh khok-sàn kàu Bân-tang, Bân-lâm, ū chı̍t-pō·-hūn lâng tēng-ki tī Chôan-chiu sì-kho·-lìn-tńg ê Chìn-kang (晋江) liû-he̍k. Tông-tiâu ê si-jîn Tiuⁿ-Che̍k tī Éng-ka-hêng tang-tiong án-ne siá " pak-jîn phek-hô· kai-chāi lâm, lâm-jîn chì-kim lêng pak-gú " ( ì-su sī kóng: pak-hng lâng siám-phiah chiàn-lōan lâi-kàu lâm-pêng, ah lâm-pêng lâng iu-gôan ē-hiáu kóng pak-á-ōe ), che thé-hiān liáu tng-sî ê sı̍t-chè chêng-hóng. Tùi Hān-tāi kàu Se-chìn, Lo̍k-iông it-tı̍t sǹg-sī kiaⁿ-to·, lo̍h-lâm ê hàn-jîn tòa-lâi hô-lo̍k koaⁿ-ōe, chiâⁿ-chòe Bân-lâm-ōe ê ki-chhó· . Tông-chóng-chiong jī-nî ( se-gôan 669-nî ), Chôan-chiu kah Tiô-chiu chō-hóan, Hô-lâm Kong-chiu Ko·-sí lâng Tân-chèng hōng tiâu-têng chi-bēng, lo̍h-lâm pêng-hóan, chhōa-niá chióng-sū 132-lâng sûi-hêng, tìn-siú sūi-an ( chit-chūn ê Chiuⁿ-phó· kōan ) . Tân-chèng ê hiaⁿ-ko Tân-bín-sû lō·-bóe iū-koh chhōa-niá 58 sèⁿ ê lâng lâi-kàu Hok-kiàn chò-hóe phah-piàⁿ. Tân-chèng kòe-sin í-āu, in-kiáⁿ Tân-gôan-kong kè-sêng lāu-pē chì-gōan, pêng-tēng lōan-tóng,hōng-bēng tìn-siú Chiang-chiu, tī chia tn̂g-kî tēng-ki--lo̍h-lâi, khai-hoat Chiang-chiu.

Kàu-kah Tong Khai-gôan nî-kan, chit-ê só·-chāi í-keng ū 5-bān hō· ki-bîn, sī hit-sî chôan Hok-kiàn jîn-kháu siōng-kài ba̍t ê tē-khu. Hit-sî ê Bân-lâm-ōe chha-put-to í-keng tēng-hêng--lo̍h-lâi. Tông-tiâu-bóe, Ông-tiâu, Ông-sím-ti iū-koh chhōa-tio̍h chin-chōe Tiong-gôan ê a-peng-ko kah peh-sèⁿ lâi Bân-lâm khui-hng, khai-khún.chóng--sī, Tông-tāi chit-nn̄g-kòa lâi-kàu Hok-kiàn ê pak-hng-lâng, tòa-lâi hit-sî ê Tiong-gôan Hàn-gí, chhiok-chìn Bân-lâm hong-giân hoat-seng chı̍t-kóa-á piàn-hòa. Tong-jiân, liáu-āu 1000-gōa-nî lâi Bân-lâm-lâng tī chit-tè thó·-tē tn̂g-kî tàu-tīn phah-piàⁿ chò-sit, che iū-koh sī chı̍t-ê piàn-hòa ê kòe-thêng.

Kin-ná-jı̍t ê Bân-lâm-ōe, mā í-keng liû-thôan kàu gōa-tē.séng-lāi chú-iàu liû-thong tī Hok-kiàn tang-lâm iân-hái ê Tè-hûn soaⁿ-me̍h kah Pok-pêng soaⁿ-me̍h chi-kan, pau-koat Ē-mn̂g, Chôan-chiu, Chiang-chiu saⁿ ê tē-khu kóan-ha̍t ê 24-ê kōan-chhī, sī Hok-kiàn-séng siāng-tōa ê hong-giân.