Bî-chek-hun ê ki-pún tēng-lí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Bî-chek-hun ê ki-pún tēng-lí kóng--ê sī bî-chek-hun-ha̍k tiong bî-hun kap chek-hun tiong-kan ê koan-hē. Tēng-lí ê tē-it pō͘-hūn hō-chò bî-chek-hun ê tē-it ki-pún tēng-lí. Chit-ê tēng-lí kóng: Hō͘ jīm-hô chi̍t ê liân-sio̍k hâm-sò͘, thang (keng-iû chek-hun) tit-tio̍h i-ê put-tēng chek-hun. Chit pō͘-hūn tēng-lí tiōng-iàu ê só͘-chāi sī i pó-chèng liáu liân-sio̍k hâm-sò͘ ê put-tēng chek-hun ê chûn-chāi-sèng. Tēng-lí ê tē-jī pō͘-hūn hō-chò bî-chek-hun ê tē-jī ki-pún tēng-lí. Chit pō͘-hūn kóng: bó͘ hâm-sò͘ ê tēng-chek-hun ē-tàng tùi hit-ê hâm-sò͘ ê jīm-hô chi̍t ê put-tēng chek-hun lâi kè-sǹg. Che sī bî-chek-hun ia̍h sò͘-ha̍k hun-sek tiong hui-siông koan-kiān koh kóng-hoàn èng-iōng ê tēng-lí, in-ūi i tōa-tōa kán-hòa liáu bî-chek-hun ê kè-sǹg.