跳至內容

Bān-tan-hiong

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Bān-tan-hiong

Bān-tan-hiongTâi-oân Pîn-tong-koān ê 1-ê hiong.

Ūi-tì Tâi-oân Pîn-tong-koān se-lâm-hng, Pîn-tong pêng-goân, choân-hiong tē-sè pîⁿ-tháⁿ, óa-kīn Pîn-tong-chhī, Tiô-chiu-tìn, Tang-káng-tìn kap Ko-hiông-chhī, sī Pîn-tong-koān ê kau-thong tiōng-tìn chi-it.

Chheng-tiâu sî-kî ê kúi-nā-ê tōa tō͘-chûn-kháu lóng-sī tī Bān-tan ê koán-hat-khu lāi, chìn-chhut ê jîn-kháu chin-chōe, chiām-chiām lāu-jia̍t, ū chi̍t-chióng kóng-hoat, Bān-tan tōe-miâ lâi-chū "Bān-chiu-hûn-chi̍p", chiâⁿ-chòe Pîn-tong pêng-goân siōng tē-it-ê "koe-chhī", só͘-í ū chi̍t-kū Tâi-gú ê gān-gú: "Pîn-tong kó͘-chá sī A-kâu, Bān-tan sī koe-á-thâu" soat-bêng liáu Bān-tan khí-goân ê te̍k-sek. Chit hiong lông-chok-bu̍t í âng-tāu chhut-miâ,ū "âng-tāu ê kò͘-hiong" ê hó miâ-siaⁿ.

Le̍k-sú iân-kek

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bān-tan goân-lâi sī Makatao-cho̍k sêng-kûn tòa ê só͘-chai,Hōng-soaⁿ peh siā ê Ē-tām-chúi-siāSiōng-tām-chúi-siā Slóng-sī tī Bān-tan-hiong kéng-lāi.Chá-chêng tī Tâi-oân Hô-lan thóng-tī sî-kî chiū-ū Pangdangh、Panendal nn̄g ê im kīn Bān-tan ê kì-chài.Khong-hi tiong-kî,Hàn-jîn oat-kè Ko-pêng-khe lâi khai-khún Bān-tan. Bô-jōa-kú tō ū Bān-tan-ke ê chheng-hō,sī Pîn-tong-pêng-goân siōng-chá Hàn-jîn só͘ khai-hoat ê tē-khu chi it.Iong-chèng nî-kan ,koān-sêng-sú kiàn tī Ban-tan.Bān-tan-hiong tī Tâi-oân Chheng-tī sî-kî,sio̍k tī Hōng-soaⁿ-koān só͘ hat,Kó͘-chá ū chi̍t-ê Bān-tan-káng ,thang thong gōa-hái.Mā ū siat Bān-tan-sìn ,chù-peng sò͘-cha̍p miâ.

Tâi-oân Ji̍t-tī sî-kîkhí-chho͘ ûi A-kâu-thiaⁿ káng-sai-hā-lí,Tāi-chèng káu nî (1920 nî) kái-sio̍k Ko-hiông-chiu Tang-káng-chùn-kūn Bān-tan-chng.Chiàn-āu sio̍k Ko-hiông-koān,1946 nî kái lē Pîn-tong-chhī koán-hat,siat Bān-tan-khu,1950 nî 10ge̍h, Kái-ûi Pîn-tong-koān Bān-tan-hiong kàu taⁿ.Kóng-khoah chin pûi ê pêng-goân,chhùi-le̍k ê lông-choh-bu̍t khàm-ba̍t tio̍h bí-lē ê tōa-tē,nâ-thiⁿ le̍k-iá kò͘-sêng Bān-tan-hiong iu-bí sûn-phok ê kéng-tì.