跳至內容

Bēng-lēng-chîⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Bēng-lēng-chîⁿ (Eng-gí: fiat money) sī bô pún-lâi kè-ta̍t (intrinsic value), hông kiàn-li̍p chò chîⁿ sú-iōng ê thong-hòe, tiāⁿ-tiāⁿ sī chèng-hú khòng-chè--ê. I ê kè-ta̍t sī chèng-hú sú-iōng khoân-le̍k kiông-chè, he̍k-chiá sī kau-ōaⁿ ê to hong ha̍p-ì sán-seng--ê.

Bēng-lēng-chîⁿ tāi-seng sī tùi siong-phín-chîⁿ (commodity money) kap tāi-piáu-chîⁿ (representative money) ê thè-ōaⁿ. Siong-phín-chîⁿ sī ēng pún-sin ū kau-ōaⁿ mûi-thé í-gōa lō͘-iōng ê châi-hòe, pí-lūn kim gîn lâi chhòng-chō--ê. Tāi-piáu-chîⁿ sī kap bēng-lēng-chîⁿ beh-kâng, m̄-koh ū tùi-èng chi̍t thò siong-phín.

Iok-lio̍k 1000 nî ê sî tī Tang-iûⁿ ê Goân-tiâu to̍h chhut-hiān kòe bēng-lēng-chîⁿ. Khah-chá ê bēng-lēng-chîⁿ it-poaⁿ sī kap siong-phín-chîⁿ chò-hóe liû-thong. 20 sè-kí í-āu bēng-lēng-chîⁿ khah thang chiàm tōa-hūn ê sú-iōng. Kî-tiong Bí-kok tī 1971 nî ê sî-chūn hòe-tû liáu Bí-kim kap n̂g-kim ê tùi-tâng koan-hē.