Ba̍k-chiu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lâng ê ba̍k-chiu (pe̍h-lâng).

Ba̍k-chiu (目睭) sī 1-chióng ē-tàng thàm-ti kng-sòaⁿ ê khì-koan. Tī kok-iūⁿ ê oa̍h-mi̍h sin-khu-téng (téng-kôan), í-keng hoat-hiān ū chiâⁿ-chē bô-kāng-khóan, ē-tàng thàm-ti kng-sòaⁿ ê khì-koan.

Chhân-eⁿ ê ba̍k-chiu.

Siōng-kán-tan ê ba̍k-chiu kan-taⁿ thang thàm-ti sì-kho·-ûi sī kng ia̍h-sī àm niā-tiāⁿ. Nā khah-kàu-khàm ê ba̍k-chiu, tō ē-tàng koh sán-seng khòaⁿ-tio̍h mi̍h-kiāⁿ ê kám-kak.

Ū chin-chē khah-ho̍k-cha̍p ê oa̍h-mi̍h, chhin-chhiūⁿ chi̍t-kóa chhī-leng tōng-bu̍t, chi̍t-pō·-hūn ê chiáu-á, pâ-thiông tōng-bu̍t hām chi̍t-kóa hî-á, lóng ū seⁿ tī kāng 1-ê pêng-bīn ê 2-lúi ba̍k-chiu. In tō chhin-chhiūⁿ jîn-lūi kāng-khóan, thang khòaⁿ-tio̍h 1-ê 1-ê 3-ê hiòng-tō· ê iáⁿ-siōng. Nā-sī 2-lúi ba̍k-chiu sī seⁿ tī bô-kâng ê 2-pêng bīn, án-ne khòaⁿ--tio̍h-ê, tō-sī 2-ê koh-iūⁿ ê iáⁿ-siōng, pí-lūn thò·-á kap kim-chîⁿ-ku tō-sī án-ne.