Chhiú-chí Ông

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Chhiú-chí Ông (Eng-gí: The Lord of the Rings; Hôa-gí: 魔戒 Mô·-kài, 指环王) sī J. R. R. Tolkien chhòng-chok ê hoàn-sióng tōa-hô-siáu-soat, tī 1954/55 nî pun 3 pún chhut-pán. "Chhiú-chí Ông" chí tiàm-tī Mordor ê mô·-ông, hō-chò Sauron. Sauron chò 1-kha Chhiú-chí ū khòng-chè kî-thaⁿ 19-kha chhiú-chí ê hoat-tō·. Kò·-sū biô-siá chú-kak Frodo hoan-soaⁿ-kòe-niá ūi beh kā Chhiú-chí thàu-té húi-bia̍t.

Tolkien lī-iōng siá-chok ê kòe-têng hoat-hui i ê hèng-chhù, pau-koah le̍k-sú gí-giân-ha̍k, chong-kàu (te̍k-pia̍t sī Lô-má Thian-chú-kàu), sian-lí-kó·, Norse kap Celt bîn-cho̍k ê sîn-oē, téng-téng. I hoàn-sióng--chhut-lâi ê sè-kài put-chí-á ho̍k-cha̍p, phong-phài. I ūi chit-ê Middle-earth chhòng-chok kui-thò ê pōe-kéng chu-liāu, pau-koah tio̍h kò·-sū kha-siàu ê chó·-phó·, kúi-ā-chióng gí-giân, bûn-jī, tē-tô·, le̍k-sú. Chiah-ê chu-liāu pō·-hūn tī Chhiú-chí Ông ê hù-lio̍k ū-tè-chhōe. Le̍k-sú ê pō·-hūn pian ji̍p-khì lēng-gōa 1 tōa pún chheh, hō·-chò The Silmarillion (1977).

Chêng-kah-taⁿ Chhiú-chí Ông lóng-chóng bat hō· lâng kái chò 3-chhut tiān-iáⁿ. Siāng sin, siāng ū iá-sim ê pán-pún sī Peter Jackson ê 3-pō·-khek (2001–2003).

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf