Eng-gí ê le̍k-sú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē

Eng-gíSai German gí-giân ê chi̍t hūn-chú. I ê chú goân-thâu sī German-lâng ji̍p-chhim Britain ê sî-chūn chah ji̍p ê Anglo-Frisii kok hong-giân. Hia-ê German-lâng, goân-sin chú-iàu sī toà tī kin-á-ji̍t Tek-kok ê sai-pak kap Kē-tē-kok tē-khu.

Khí-sian, Kó͘ Eng-gí hâm chin choē hun-soàⁿ ê khiuⁿ-kháu, hun sio̍k hit chūn England kok Anglo-Saxon ông-kok. Āu-lâi, kî-tiong ê Āu-kî Se Saxon hong-giân (Late West Saxon) ta̍uh-ta̍uh-á chiâⁿ chò chú-liû.

Goân-pún ê Kó͘ Eng-gí koh tī 8, 9 sè-kí ê sî-chūn, siū tio̍h tùi Scandinavia lâi cheng-ho̍k ê bîn-chok só͘ kóng ê Pak German gí-giân éng-hióng. Kàu 11 sè-kí, sio̍k Romance gí-giân ê Kó͘ Norman-gí, mā tī Norman lâng thóng-tī England ê sî-chūn éng-hióng Eng-gí.

Siū Scandinavia-lâng ê éng-hióng, Eng-gí ê gí-hoat piàn khah tan-sûn, sû-lūi piàn hong-hù. Norman-lân ê thóng-tī, koh hō͘ Eng-gí ka-thiam chin choē sio̍k La-teng-hē ê Romance gí-giân sû-lūi, iû-kî sī koaⁿ-hú ê iōng-sû.

Goân-chho͘ Eng-gí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

German-lâng ê gí-giân sī Eng-gí khí-sian ê goân-thâu, ki-tiong pâu-koat liáu Angle-lâng, Saxon-lâng, Frisii-lâng kap Jute-lâng, lēng-gōa mā khó-lêng ū Frank-lâng. Tī chia-ê German-lâng khì kàu Britain í-chêng, in chiū í-keng tùi Lia̍p-teng-gí tiong o̍h liáu chin chē ēng-gí, phì-jû "wine" (phû-tô-chiú), "cup" (poe-á), "bishop" (chú-kàu) téng-téng.