跳至內容

Gregorius Le̍k-hoat

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Gregorius Le̍k-hoat (Hàn-jī: 格里曆 Kek-lí-le̍k) sī hiān-chú-sî thong sè-kài siāng phó͘-phiàn ê le̍k-hoat. Chit ê le̍k-hoat sī Kàu-hông Gregorius 13-sè tī 1582 nî 2 goe̍h 24 kong-pò͘--ê, chú-iàu sī kā 1582 nî 10 goe̍h chhoe-4 ê keh-téng-kang tēng chò 1582 nî 10 goe̍h 15; sú-iōng AD chò kí-goân, lūn-nî mā ū sin-ê kui-iok.

Goân-té ê Julius Le̍k-hoat sī 4-nî 1-lūn, pêng-sò͘-sî 1 nî 365 kang, lūn-nî ke 1 kang, 1 chhé-ûn ū 365.25 kang. Chóng-·sī jı̍t-thâu nî pêng-kun sī 365.242190419 kang, kú--lâi cheng-chha jú lâi jú toā. Gregorius Le̍k-hoat 4-nî 1-lūn, m̄-koh nā-sī ōe-tàng hō͘ 100 chéng-tû ê nî bô lūn, ōe-tàng hō͘ 400 chéng-tû ê nî koh ū lūn, 1 nî chhé-ûn ū 365.2425 kang, ke chin cheng-khak.

352 nî thâu-chı̍t-kái ê ki-tok-kàu tāi-hoe kui-teng chhun-hun sī tī 3 goe̍h 21 hit-kang. Julius le̍k kap jı̍t-thâu-nî ê cheng-chha keng-kòe chheng-gōa-nî ê lúi-chek, tì-sú 1582 nî chiàⁿ-sı̍t ê chhun-hun í-keng cháu-khì 3 goe̍h 31 lo. Só͘-í tī 1582 nî ài kiám sǹg 10 kang, hō͘ 1583 nî ê chhun-hun ōe-tàng tńg-lâi-khì 3 goe̍h 21.

Kàu-chong ê hō-lēng kan-taⁿ tī Thian-chú-kàu ê kok-ka ū-hāu, sin-kàu ê kok-ka chhin-chhiūⁿ Eng-kok it-tı̍t kàu 18 sè-kí chiah kái-ēng Gregorius le̍k. Lô͘-se-a sìn Tang-chiàⁿ-kàu, it-tı̍t kàu 20 sè-kí chiah oāⁿ-·kòe-·lâi.

Gregorius Le̍k-hoat sī 1 chióng ji̍t-thâu-le̍k. Sò͘-siông kóng ê kong-le̍k, sin-le̍k, se-le̍k, iông-le̍k lóng sī chí Gregorius Le̍k-hoat.