Hái-chúi tām-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ge̍k-siàm-thàu goân-lí ê hái-chúi tām-hòa chhiúⁿ

Hái-chúi tām-hòa (海水淡化), mā hō-chò hái-chúi thoat-iâm (海水脫鹽), sī kā hái-chúi lāi ê iâm-hūn kap khòng-bu̍t-chit the̍h-tiāu lâi tit-tio̍h tām-chúi ê kòe-têng. Hái-chúi tām-hòa chú-iàu sī ūi-tio̍h beh thê-kiong ím-iōng-chúi kap lông-gia̍p iōng-chúi. Tī tām-hòa ê kòe-têng tiong-kan, ū-tang-sî-á si̍t-iōng-iâm mā ē tòng-chò hù-sán-bu̍t pī seng-sán chhut-lâi. Hái-chúi tām-hòa tī hui-siông khiàm-chúi ê Tiong-tang só͘-chāi chiâⁿ liû-hêng; tī chi̍t-kóa tó-sū kap chûn-chiah téng mā ē lī-iōng chit hāng ki-su̍t. Chi̍t-kóa óa hái ê chio̍h-hòa kap goân-chú-le̍k hoat-tiān-só͘ mā óa-khò hái-chúi tām-hòa ki-su̍t lâi thê-kiōng léng-khiok lô͘-sim ê chúi-goân. Hái-chúi tām-hòa su-iàu tāi-liōng lêng-liōng, só͘-í tī khah sàn-chhiah ê kok-ka tē-khu ê keng-chè hāu-ek bô koân. Lēng-gōa, tām-hòa liáu-āu ê hù-sán-phín "iâm-chúi" (iâm-hūn lông-tō͘ chin koân ê chúi) mā ū pâi-hòng ê būn-tê chûn-chāi.