Hái-kun lio̍k-chiàn-tūi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hái-kun lio̍k-chiàn-tūi, thang kán-lio̍k chò hái-lio̍k, he̍k-chiá sī kóng hái-peng-tūi (eng. marines ia̍h marine corps; ji̍t. 海兵隊), ia̍h hái-kun pō͘-peng (naval infantry), it-poaⁿ sī chi̍t-ê pō͘-peng kun-le̍k, choan-bûn leh chi-chhî hái-kun kap lio̍k-kun tī hái-siōng kiam lio̍k-siōng ê chok-chiàn, he̍k-chiá sī chip-hêng ka-tī ê chok-chiàn oa̍h-tāng.

Tōa-hūn kok-ka kā hái-peng-tūi siat tī hái-kun ē-té, chóng-sī ia̍h ū-ê sī siat tiām lio̍k-kun (chhin-chhiūⁿ Hoat-kok kap Í-sek-lia̍t), koh ū chi̍t khoán sī to̍k-li̍p ê pō͘-mn̂g (pí-lūn Bí-kok kap Eng-kok).