Hêng-tōng tiān-ōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
1-ki chhiú-ki

Hêng-tōng tiān-oē (ta-ko-tah, chhiú-ki, chhiú-ōa) sī 1 khoán tiān-chú thong-sìn ho̍k-bū, kong-lêng chhin-chhiūⁿ thôan-thóng kò·-tēng sòaⁿ-lō· ê tiān-ōe, cheng-chha tiān-ōe ki-á ē-tit chah leh kiâⁿ, m̄-bián chiap tiān-ōe sòaⁿ. Hêng-tōng tiān-oē ê ke-si hō-chò chhiú-ki (kán-chheng "ki-á"). Chhiú-ki iōng bû-sòaⁿ tiān-pho hām tiān-ōe bāng-lō· chih-chiap.

Chhiú-ki tû-liáu it-poaⁿ tiān-ōe ê gí-im kong-lêng í-gōa, mā ū hoat-tō· chi-ōan kî-thaⁿ ê ho̍k-bū, khó-pí kóng SMS (kán-sìn), MMS (thôan tô·, iáⁿ-phìⁿ), packet switching (chiūⁿ Internet).

Lēng-gōa ū-kóa thong-sìn hē-thóng chhin-chhiūⁿ hêng-tōng tiān-oē, chóng--sī bô kāng-khóan, khó-pí kóng ōe-chheⁿ tiān-ōe kap Professional Mobile Radio. Chhiú-ki kap bû-sòaⁿ tiān-ōe mā bô kâng, hiō-chiá kan-taⁿ ē-tàng tī kīn kò·-tēng ki-tē-tâi (base station) ê kī-lî í-lāi sú-iōng (chhiáⁿ chham-khó PHS).

Ki-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hêng-tōng tiān-oē ki-hêng kap bāng-lō· chē-chē khóan; bô kāng-ê gia̍p-chiá, sīm-chì bô kāng-ê kok-ka, ū khó-lêng iōng bô kāng hē-thóng. Chóng--sī só·-ū ê chhiú-ki lóng tòa khong-tiong thôan tiān-chû-pho hām ki-tē-tâi chih-chiap. Chiah-ê ki-tē-tâi sī te̍k-pia̍t ê bû-sòaⁿ tiān-pho thah. Chhiú-ki lāi-bīn ū 1-kâi kē tiān-le̍k ê transceiver (hoat-siu-khì) thang tī kúi-ā-kong-lí hn̄g ê hōan-ûi lāi thôan-sàng gí-im kap chu-liāu khì hō· hū-kīn ê ki-tē-tâi. Chhiú-ki ôan-ná ē sûi-sî siu-thiaⁿ hū-kīn sìn-hō siōng kiông ê hit-ê ki-tē-tâi. Kiàn-nā ū chhōe--tio̍h, chhiú-ki ē kā i choan-iōng ê pian-hō pò ki-tē-tâi chai, piáu-sī ū teh thèng-hāu ùi hêng-tōng tiān-oē bāng hia chiap tiān-ōe. Chhiú-ki ná "hêng-tōng" tō ē tú-tio̍h sin ki-tē-tâi, chit-ê chhiú-sio̍k ē ná tiông-ho̍k.

Chhiú-ki kap bāng-lō· sio-thôan ê sìn-hō chêng-kàu-taⁿ ū kúi-ā-thò hē-thóng. Ē-sái àn-chiàu "sè-tāi" pun-chò kúi-ā-tāi: 0G, 1G, 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 4G.

Chhiú-ki chè-chō-siang[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Mobile phones