Hông-hoé Tn̂g-siâⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hông-hoé Tn̂g-siâⁿ (防火長城, Eng-gí: Great Firewall of China, kán-chheng: GFW), chèng-sek ê miâ-chheng kiò choè Tiong-kok kok-ka hông-hoé-chhiông (中國國家防火牆), sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok tī ka-kī kok-ka lāi-bīn choè ê chin toā ê Internet (bāng-chè-bāng-lō͘) hông-hoé-chhiông.

Chiah mih-á sī chèng-hú bēng-lēng choè ê, i ê chú-iàu siat-kè--chiá sī Tiong-kok kang-têng-īⁿ ê kang-têng-su Png Pin-heng. Chèng-hú choè chiah mih-á ê bo̍k-te̍k sī boē iông-ín i ê peh-sèⁿ khoàⁿ tio̍h chèng-hú jīn-uî tuì chèng-hú boē hó ê Internet (bāng-chè-bāng-lō͘) sìn-sit.

Google, YouTube, Facebook, Twitter tíng-tíng chin chè sè-kài chhut-miâ ê bāng-chām hō͘ Tiong-kok chèng-hú hong-só. Wikipedia ê pō͘-hūn bûn-chiuⁿ iā hō͘ i hong-só. Bāng-chām hō͘ i hong-só, hō͘ Tiong-kok ê peh-sèⁿ kiò choè „hō͘-chhiông“. In nā sī siūⁿ chûn-chhú (tī Tiong-kok kiò choè liû-lám) hō͘ hong-só ê bāng-chām, pit-su sái hoan-chhiông nńg-thé. Chhiūⁿ Tor, Freegate, goagent kap Bû-kài-liû-lám án-ni ê nńg-thé lóng sī Tiong-kok lâng ài sái ê hoan-chhiông nńg-thé. Kî-tiong Freegate kap Bû-kài-liû-lám sī Hoat-lûn-kong khai-hoat ê.