Hùn-bîn Chèng-im

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Hùn-bîn Chèng-im

Hùn-bîn Chèng-im (訓民正音 / 훈민정음 Hunmin Jeongeum) sī Tiâu-sián Ông-tiâu tē-4 tāi kok-ông Sè-chong Tāi-ông kap in hāu-seⁿ tē-5 tāi kok-ông Bûn-chong Tāi-ông chú-tō chhòng-chè ê Tiâu-sián-gí bûn-jī; mā hō-chò Gān-bûn. Hùn-bîn Chèng-im goân-lâi ū 28-ê jī-bó, kî-tiong ū 17-ê bó-im kap 11-ê chú-im jī-bó. Hùn-bîn-chèng-im sī chi̍t-pún chheh, tī 1443 nî oân-sêng, 1446 nî chèng-sek chhut-pán.

Kó͘-chá ê Tiâu-sián sī iōng Hàn-jī teh su-siá kap kì-lo̍k, bûn-su kap kháu-gí hun-lī. Kó͘-chá kan-nā sū-tāi-hu ū ha̍k-si̍p Hàn-bûn ê ki-hōe, in-chhú it-poaⁿ pêng-bîn tāi-to-sò͘ lóng sī chheⁿ-mê-gû. Siong-thoân Sam-kok bóe-kî ê Sih Chhong chioh Hàn-jī ê im-gī lâi piau-chù Hàn-jī, chhòng-chok Lī-tho̍k bûn-jī; lēng-gōa iáu-koh-ū Hiong-chat kap Khió-koat téng-téng piáu-kì hong-hoat. Tān-sī chia-ê bûn-jī lóng in-ūi sú-iōng ê put-piān, bô-hoat-tō͘ lâi chhú-tāi Hàn-bûn. Tiâu-sián Ông-tiâu tē-4 tāi kok-ông Sè-chong chhim-kám Hàn-jī tùi bûn-hòa ê thoân-pò͘ chin bô hong-piān, pek-chhiat su-iàu chi̍t-thò ē-sái oân-chéng piáu-ta̍t Tiâu-sián gí-im ê bûn-jī, só͘-í siat-li̍p Gān-bûn-kio̍k (諺文局), iû Tēⁿ Lîn-chí, Sêng Sam-būn kap Sin Siok-chiu téng-téng ha̍k-chiá, tī gián-kiù Tiâu-sián-gí im-ūn kap Hàn-gí im-ūn ê ki-chhó͘ téng, chhòng-li̍p piáu-im ê bûn-jī.