Hoâiⁿ-keh-mo̍͘h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Hoâiⁿ-keh-mo̍͘h

Ho͘-khip-hē-thóng
Siông-sè
Precursor Septum transversum, pleuroperitoneal folds, body wall
Tōng-me̍h Pericardiacophrenic artery, musculophrenic artery, inferior phrenic arteries
Chēng-me̍h Superior phrenic vein, inferior phrenic vein
Sîn-keng Phrenic and lower intercostal nerves
Actions Ho͘-khip
Sek-pia̍t hû-hō
Latin-gí diaphragma
MeSH A02.633.567.900.300
Dorlands
/Elsevier
d_15/12293509
TA A04.4.02.001
FMA 13295

Hoâiⁿ-keh-mo̍͘h (Eng-gí: Thoracic diaphragm) sī jîn-thé kap kî-tha chhī-leng-tōng-bu̍t sin-khu-lāi ê chi̍t chàn mo̍͘h.

Hoâiⁿ-keh-mo̍͘h sī kut-keh-ki kut-keh-ki  [en], i seⁿ-kah îⁿ-îⁿ, bōe-su kàng-lo̍h-sòaⁿ; i iōng kin-bah siam-ûi tiâu tī sì-kho͘-ûi-á ê chó͘-chit, chhun kàu heng-khang ē-té, kah heng-khang kap pak-khang hun-khui chòe keh-piah. Hoâiⁿ-keh-mo̍͘h ū chi̍t-ê tiōng-iàu ê kong-lêng, tō sī chhoán-khùi. Kái-phò-ha̍k tiong ê keh-mo͘h keh-mo̍͘h [en] mā ē-sái chheng-ho͘ pêⁿ-tháⁿ ê kiat-kò͘, phì-lūn-kóng pì-jiō-seng-si̍t-keh kap kut-pûn-keh, tān it-poaⁿ lóng-sī leh kóng hoâiⁿ-keh-mo̍͘h.

Kî-tha ê chek-chui-tōng-bu̍t, chhiūⁿ lióng-chhe-lūi kap pâ-thiông-lūi, mā ū lūi-sū hoâiⁿ-keh-mo̍͘h ê kò͘-chō, tān tiōng-iàu chōng-khì ê só͘-chai (pí-lūn-kóng hì-chōng) lóng bô saⁿ-kâng.

Kong-lêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hoâiⁿ-keh-mo̍͘h ê kong-lêng sī hia̍p-chō͘ khì-thé-kau-ōaⁿ kap chhoán-khùi.

Beh khip-khùi ê sî, hoâiⁿ-keh-mo̍͘h hām gōa-le̍k-kan-ki [en] tâng-chê chhut-la̍t siu-sok, hoâiⁿ-keh-mo̍͘h ē nah--lo̍h-khì, hia̍p-kut hō͘ kin-bah lêng--khí-lâi, chō-sêng heng-khang khok-tiong; Heng-khang nā piàn khah tōa, lāi-bīn ê ap-le̍k tō ē kàng-kē, pí tāi-khì-ap-le̍k koh-khah kē, só͘-í khong-khì sòa hō͘ lâng khip-jip hì-chōng.[1]

Beh ho͘-khùi ê sî, hoâiⁿ-keh-mo̍͘h hām gōa-le̍k-kan-ki lóng pàng-khin-sang, hoâiⁿ-keh-mo̍͘h pún-sin phok--khí-lâi, hia̍p-kut kàng--lo̍h-lâi, hì mā ē khiū--tńg-lâi, khong-khì tō in-ūi ap-le̍k piàn tōa, tùi hì-pō͘ cháu--chhut-lâi.

Tû-liáu chhoán-khùi í-gōa, hoâiⁿ-keh-mo̍͘h mā ē-sái thàu-kòe thê-ko pak-tó͘-lāi ê ap-le̍k, chhiok-chìn pâi-chhut thé-lāi ê áu-thò͘-mi̍h, sái kap jiō. Si̍t-tō-phòa-khang ê sî, hoâiⁿ-keh-mo̍͘h ē-tàng si ap-le̍k tī si̍t-tō, hông-chí ūi-sng-ge̍k-lâu

  1. http://www.ling.fju.edu.tw/hearing/muscles%20of%20respiration.htm