Ho̍k-cha̍p-sò͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ho̍k-cha̍p-sò͘ x + i y ē-tàng ēng ho̍k-cha̍p-sò͘ pêⁿ-bīn lâi piáu-sī.

sò͘-ha̍k, ho̍k-cha̍p-sò͘ (complex number) sī 1 ê seⁿ chò chit hō hêng ê sò͘-ba̍k, lāi-té ê a ham bsi̍t-sò͘, ihi-sò͘ (imaginary number) ê hi-sò͘ tan-ūi-goân (imaginary unit), ū i 2 = −1 ê sèng-chit. Si̍t-sò͘ a sī ho̍k-cha̍p-sò͘ ê si̍t-pō͘ (real part), si̍t-sò͘ bhi-pō͘ (imaginary part). Hi-pō͘ b nā sī 0, ho̍k-cha̍p-sò͘ tō pìⁿ-chiâⁿ si̍t-sò͘ a niā-niā.

Pí-lūn kóng, 3 + 2i sī 1 ê ho̍k-cha̍p-sò͘, i ê si̍t-pō͘ sī 3, hi-pō͘ sī 2.

Ho̍k-cha̍p-sò͘ chhin-chhiūⁿ si̍t-sò͘ ē-tàng ke, kiám, sêng, tû; m̄-koh in ū koh khah chē chin chán ê sèng-chit. Khó-pí kóng, si̍t-sò͘ bē-tàng hō͘ chē-hāng-sek lóng ū si̍t-sò͘ ê tap-àn, m̄-koh ho̍k-cha̍p-sò͘ ē-sái.

Ū koá to͘-ha̍p, ho̍k-cha̍p-sò͘ ē siá chò a + bj, pí-lūn kóng kā i the̍h lâi piáu-sī tiān-liû ê tiān-chú kang-têng.