Iân-pêng-kūn-ông-sû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Iân-pêng-kūn-ông-sû ê mn̂g-kha-kháu

Iân-pêng-kūn-ông-sû (延平郡王祠) ūi-tī Tâi-oân Tâi-lâm-chhī Tiong-se-khu, khah-chá sī Tâi-oân-hú-siâⁿ ê Iû-hâng-bóe-ke (油行尾街) só͘-chāi. Chit keng biō sī Chheng-tiâu sî-tāi siōng-chá iû koaⁿ-hong chè-sū ê Tēⁿ Sêng-kong kì-liām-sû. I-ê chiân-sin sī bîn-kan khí ê Khai-san-ông-biō (開山王廟). Lo̍h-bóe tī Ji̍t-pún sî-tāi pī kái-miâ chò Khai-san-sîn-siā (開山神社); che sī Ji̍t-pún-lâng tī Tâi-oân khí ê tē-it keng sîn-siā, mā sī Jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn chìn-chêng Ji̍t-pún hái-goā ûi-it ùi biō kái-chò sîn-siā ê te̍k-lē. Put-kò chit-má ê goā-koan í-keng sī 1963 nî tāng-kang kái-kiàn liáu-āu ê bô͘-iūⁿ, só͘-í tn̂g-kú í-lâi lóng bô chiâⁿ-chò kó͘-chek. Tâi-lâm-chhī chèng-hú tī 2010 nî chiah kā i teng-lo̍k chò Tâi-lâm-chhī tē-káu chō le̍k-sú kiàn-tio̍k.