IATA ki-tiûⁿ tāi-bé

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

IATA ki-tiûⁿ tāi-bé sī chi̍t ê iû Kok-chè Khong-ūn Hia̍p-hōe (IATA) kui-tēng, the̍h-lâi tāi-piáu choân sè-kài tāi-to-sò͘ ki-tiûⁿ ê tāi-bé hē-thóng. I-ê pian-hō kui-chek sī ēng 3 ê jī-bó cho͘-sêng. Siāng chia̍p-khoàiⁿ ê só͘-chāi sī tī teng-ki-chèng kap hêng-lí pâi-á téng.

Chia-ê tāi-bé ê hun-phòe iû IATA tē 763 hō koat-gī lâi koat-tēng, iû tī Montréal ê IATA chóng-pō͘ koán-lí. Chia-ê tāi-bé múi pòaⁿ-nî chhut-pán chi̍t pái, siu-lo̍k tī IATA ê hâng-khong kong-si pian-bé bo̍k-lio̍k lāi-té. M̄-koh tāi-to-sò͘ kok-ka ê chèng-sek hâng-khong khan-bu̍t lāi-bīn lóng sú-iōng ICAO tāi-bé, bô teh ēng IATA tāi-bé.

IATA mā ū thè hóe-chhia-thâu kap ki-tiûⁿ keng-êng si̍t-thé thê-kiong tāi-bé. I mā ū chi̍t hūn hâng-khong kong-si kap thih-ki-lō͘-sòaⁿ (pau-hâm Amtrak, SNCF kap Tek-kok Thih-lō͘) tāi-békiōng-hióng hia̍p-gī, kap chi̍t hūn tī Bí-kok kap Ka-ná-tāi Amtrak chhia-thâu sú-iōng ê tan-to̍k chām-bé bo̍k-lio̍k.