Jîn-bîn Hêng-tōng Tóng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng (Eng-gí: People's Action Party; PAP) , sī Sin-ka-pho siāng-tōa ê chèng-tóng. Ùi 1959 nî kok-ka tē-it pái sóan-kí liáu-āu, chit-ê chèng-tóng to̍h it-ti̍t khòng-chè tio̍h Sin-ka-pho ê chèng-hú. Tī 1961 nî ~ 1965 nî ê tiong-kan, Sin-ka-pho sī sio̍k-î Má-lâi-se-a ê 1-pō·-hūn, hit-sî ê Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng ôan-á sǹg-sī Má-lâi-se-a ê 1-ê chèng-tóng. Āu--lâi in-ūi Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng ê nó·-le̍k, Sin-ka-pho chôaⁿ thoat-lī Má-lâi-se-a Liân-pang, chiâⁿ-chòe 1-ê to̍k-li̍p ê kok-ka.

Kong-gôan 1954 nî, 1-kóa-á tú-tú àn Eng-kok liû-hâk tò-tńg-lâi Sin-ka-pho ê tiong-sán kai-kip tàu chò-hóe sêng-li̍p Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng. Tī kòe-khì 1-tōaⁿ chin-tn̂g ê sî-kan lāi-tē, it-ti̍t sī iû Lí Kong-iāu teh léng-tō chit-ê chèng-tóng, Lí--sian chêng-keng sī Sin-ka-pho tē-it jīm chóng-lí, 1992 nî jīm-móa thè-ūi. Lí Kong-iāu ê chiap-pan-lâng sī Gô· Chok-tòng, Gô· tī 2004 nî 8 ge̍h 14 hō hā-tâi, chiap-jīm ê lâng sī hit-sî ê hù chóng-lí Lí Hián-liông ( Lí Kong-iāu ê hāu-siⁿ ). Lí--ka pē-á-kiáⁿ hām Gô· Chok-tòng lóng-chóng sǹg-sī Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng ê sêng-ôan.

Sui-jiân tī Jîn-bîn Hêng-tōng-tóng ê léng-tō chi-hā, Sin-ka-pho ê keng-chè tit-tio̍h hui-sok ê hoat-tián, bîn-chiòng ê seng-o̍ah chúi-pêng óan-óan chhiau-kòe kî-thaⁿ ê A-chiu kok-ka, m̄-koh ôan-á ū bōe-chió lâng tiāⁿ-tiaⁿ teh khián-chek in, kóng in sī leh to̍k-chhâi thóng-tī, kóng in táⁿ-ap giân-lūn chū-iû, jî-chhiáⁿ put-sî khò su-hoat sò·-siōng ê koaⁿ-si pek-sú 1-koá-á chú-iàu ê hóan-tùi-tóng kek tiām-tiām.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]